EKİBİMİZ

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, değişen ve globalleşen dünya ve hukuk düzenlerine göre organize olan, alanlarında akademik ve mesleki deneyime sahip uzman hukukçulardan oluşan bir bürodur. Müvekkillerimizin gerekli hukuki ihtiyaçları doğrultusunda doğru kararlar alabilmeleri için, kendileri ile yakın bir çalışma ortamı oluşturuyor, menfaatlerine en uygun, özgün fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda avukatlarımızın yanında, ihtiyaç duyulan bir çok konuda uzmanlarla beraber çalışmaktayız.

AHMET EREN MEMİÇ
Kurucu Ortak / Avukat / Arabulucu

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2008 yılında mezun olmuştur. Kurucu ortak olarak yer aldığı AS Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu' nda yaklaşık on yıl mesleğini ifa etmesinin ardından 2020 yılında Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu' nun kurucularından olmuştur.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku, Medeni Hukuk, İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarına ağırlık vermiş olup, aynı zamanda 2016 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı' na bağlı olarak arabulucu olarak görev yapmaktadır. Halihazırda Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü' nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Sertifikalar :
• Evlilikte Mal Rejimleri ve Tasfiyesi Eğitim Semineri
• Yargıtayca Kabul Edilen Aktüerya Hesaplamaları Eğitimi
• İş Göremezlik Destekten Yoksun Kalma Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi
• Aktüeryal Hesaplama ve Bilirkişilik Raporları Uygulama Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi
• Arabuluculuk Eğitimi
• İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
• Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
• Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

SEVDA SEZER MEMİÇ
Kurucu Ortak / Avukat

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden 2008 yılında mezun olmuştur. Uzun yıllar Türkiye' nin tanınmış şirketlerine danışmanlık hizmeti veren hukuk bürolarına hizmet verdikten sonra, Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu' nun kurucularından olmuştur.

Fikri Mülkiyet Hakları, Basın Hukuku, Tazminat Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Bilişim Hukuku alanlarında çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Sertifikalar :
• Lazarski School of Commerce and Law  - Erasmus
• Yeni Türk Ticaret Kanununda Genel Kurullara İlişkin Yenilikler ve Elektronik Genel Kurullar Semineri
• Elektronik Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi
• Yargıtayca Kabul Edilen Aktüerya Hesaplamaları Eğitimi
• Boğaziçi Üniversitesi - Egemenoğlu Mini MBA
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İleri Eğitim Programı
• Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
• Arabuluculuk Eğitimi