TİCARET HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
• Şirket hisse devir ve ortaklık anlaşmalarının hazırlanması ve incelenmesi
• Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
• Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu'na sunulması ve sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi
• Şirketlerin taraf olacağı, birleşme, devralma, tür değişikliği gibi proje işlemleri ve bu tip işlemler ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, hukuki yerindelik incelemeleri
• Şirket alacaklarının yönetimi, davaların ve icra takiplerinin yürütülmesi
• Şirketler Hukuku' ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi
• Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirmeleri hizmeti sunulması 
• Şirket yöneticilerine işçi- işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirmeleri hizmeti sunulması
• Konkordato ve iflas ertelemesi davalarının açılması ve takibi
• Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi
• Şirketlerin iflas ve tasfiye süreçlerinin yönetilmesi
• Şirket müdürlüğünden azil, şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davalarının yürütülmesi
• Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davalarının yürütülmesi
• Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesini ilişkin davalar
• Genel kurul kararlarının iptali davaları, şirketin feshi vb. dava süreçlerinin yönetilmesi