TAZMİNAT HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Malpraktis davaları (Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları)
• Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
• Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları