MİRAS HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlenmesi
Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması
Ölünceye kadar bakım sözleşmesinin düzenlenmesi
Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekaleten temsil
Murisin gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davasının açılması ve takibi
Mirasta tenkis davası
Mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin her türlü davanın açılması ve takibi
Veraset davası ( Veraset ilamı almak ve veraset belgesinin iptali)
Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar