KURUMSAL DANIŞMANLIK

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Müvekkillerimizin günlük olağan ticari faaliyetleri ile ilgili olarak girdiği iş ilişkilerinin düzenlendiği sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması, revize edilmesi ve sözleşme müzakerelerine katılım sağlanması konularında danışmanlık hizmetinin verilmesi

• Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul evrakı kararlarının hazırlanması, iç yönergeler hususunda destek sağlanması, bu belgelerin hukuki denetimi konularında müvekkillerimize katkıda bulunulması

• Şirketlerde işçi- işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, iş sözleşmeleri, rekabet yasağı sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri ve diğer ihtiyaç duyulan sözleşmelerin hazırlanması, insan kaynakları formlarının mevzuata uygun olarak hazırlanması/ revize edilmesi, değişen mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmeler ile iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi süreçlerinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti verilmesi