İŞ HUKUKU

Büromuzda, iş hukuku alanında işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, iş sözleşmeleri, alt işverenlik sözleşmeleri, rekabet yasağı sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri ve diğer ihtiyaç duyulan sözleşmelerin hazırlanması, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu doğrultuda işçi- işveren uyuşmazlıklarında uzman kadrosuyla tarafların arabuluculuk müzakerelerinde ve davalarda yargı mercileri nezdinde temsil etmektedir.

• İş Hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası
• İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davaları
• Arabuluculuk müzakerelerinde temsil
• Avukatlık danışma hizmetleri