İDARE VE VERGİ HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Tam yargı davaları ( tazminat talepli)
• Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
• Disiplin cezalarının iptali davaları
• İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
• İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
• İdari para cezaları ile ilgili davalar
• İdare yüzünden oluşan maddi ve manevi zararlara ilişkin tazminat davaları
• Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma (hukuki el atma) davaları
• İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Kamu görevlilerinin atama işlemlerine ilişkin davalar
• İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
• İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
• Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalar