GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Tapu iptal ve tescil davaları
• Ortaklığın giderilmesi davaları
• Kamulaştırma davaları
• Kat Mülkiyeti Kanunu' ndan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar
• Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi
• Tahliye davaları
• İpoteğin kaldırılması davaları
• Kira sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
• Ön alım davaları
• Müdahalenin meni ve ecri misil davaları
• Kamulaştırmasız el atma davaları
• İntifa ve geçit hakkında kaynaklanan davalar
• Mülkiyetin tespiti davaları
• Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
• Kentsel dönüşüm uygulamalarından kaynaklanan davalar
• Kira sözleşmelerinin hazırlanması/ revize edilmesi
• Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması/ revize edilmesi
• Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar
• Alım- satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
• İpotek sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi