CEZA HUKUKU

Ceza hukuku alanına ilişkin davalar, müşteki, sanık ve mağdur konumunda bulunan kişiler için hayati önem taşıyan sonuçlar doğurabilir ve gerekli hukuki destek alınmadığında ciddi hak kayıpları yaşanabilir. Bu alanda gerçekleşen hak kayıpları, kişilerin özgürlüğüne mal olabilmekte, sicil kayıtları olumsuz etkilenmekte ve devamında mahkemelerin vereceği mahkumiyet kararlarının yanında tazminat davaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda kişilerin hak kayıplarına uğramamaları için bir avukattan hukuki destek almaları gerekmektedir. Hukuk büromuz bu kapsamda aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktadır.

• Soruşturma aşamasında kolluk birimleri ve savıcılık sorgu işlemlerinden hazır bulunarak, hukuki destek vermek
• Şikayet dilekçesi hazırlanması ve süreç takibi
• Kovuşturma aşamasında yargılamada suçtan zarar kişinin vekaleten temsil edilmesi
• Kovuşturma aşamasında sanık müdafi olarak savunmaların yapılması ve temsili
• Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
• El koyma kararlarına itiraz edilmesi
• İstinaf ve Temyiz kanun yollarına başvurulması ve süreç takibi
• İnfaz aşamasında hukuki destek verilmesi
• Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretlerinin yapılması