AİLE HUKUKU

Memiç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

• Boşanma davası öncesi müzakerelerin yürütülmesi, taraflar arası protokollerin düzenlenmesi
• Boşanma davalarının yürütülmesi
• Boşanmada mal varlığının tasfiyesine yönelik davaların yürütülmesi ( katılma ve katkı alacağı ile değer artış payı alacağı davaları)
• Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
• 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, aile içi şiddet hallerinde gerekli tedbir kararlarının talep edilmesi
• Velayet ve nafaka davalarının yürütülmesi
• Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
• Soybağının kurulası davalarının yürütülmesi ( Nesebin reddi, tanıma, babalık davaları gibi)
• Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı